POLÍTICA DE PRIVADESA

 

1.- Responsable del tractament de les seves dades personals, representant a la Unió Europea i delegat de protecció de dades:

  • a) Responsable del tractament: ESTACIONS DE MUNTANYA ARINSAL/PAL, S.A.U. (en endavant, “EMAP”) domiciliada a l’Edifici El Planell situat al poble de Pal, La Massana (Principat d’Andorra), i inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb número 11164.
  • b) Representant del Responsable del tractament a la Unió Europea: Si vostè es troba a la Unió Europea, l’informem que els nostre representant a la Unió Europea es la societat Compliance Gap Mitigation, S.L., domiciliada a C/ Ferraz, 28 – 2º Esquerra, 28008 Madrid (Espanya), la qual vostè pot contactar mitjançant els números de telèfon +34 91 758 94 41 o +34 91 548 27 01 i l’adreça de correu electrònic EMAP@compliancegapmitigation.com.
  • c) Delegat de Protecció de Dades: Vostè pot contactar amb el delegat de protecció de dades d’EMAP mitjançant el número de telèfon +376 878 000 i l’adreça de correu electrònic dpo_pa@vallnord.com.

2.- Fitxer declarat de conformitat amb la legislació andorrana prop de l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra:

En compliment del requerit per la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LQDP”), i amb els reglaments que la desenvolupen, EMAP l’informa que qualsevol dada personal que vostè faciliti a EMAP passarà a formar part de les corresponents fitxers titularitat d’EMAP degudament inscrits a l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra.

3.- Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals:

3.1.- Finalitats dels tractaments:

EMAP tractarà les seves dades personals mitjançant el formulari que posa a la seva disposició en aquest lloc web per a què vostè pugui realitzar sol·licituds d’informació, consultes o reclamacions. Aquesta entitat recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud, així com per a dur a terme tots els tràmits i/o procediments necessaris per tramitar la referida sol·licitud.

3.2.-Base jurídica dels tractaments:

El tractament es realitza de conformitat amb l’eventual consentiment que vostè hagi atorgat. El referit consentiment pot retirar-se quan vostè ho desitgi, tot i que, igualment, aquesta retirada faria impossible continuar la tramitació de la seva sol·licitud.   

3.3.- Termini de conservació de les dades personals:

En general, les seves dades personals es conservaran durant el termini necessari per a la consecució de les finalitats establertes en aquest document. Posteriorment, les seves dades personals seran conservades durant tot el temps que triguin en prescriure les responsabilitats legals derivades del tractament de què es tracti, de conformitat amb la legislació aplicable.

4.- Categories de destinataris, inclosos els prestadors de serveis, i transferències a tercers països o organitzacions Internacionals (transferències internacionals):

4.1.- En cas que, per a  aconseguir les finalitats anteriorment mencionades, sigui necessari, les seves dades personals podran comunicar-se a les següents categories de destinataris:

  1. a) Proveïdors de serveis d’EMAP que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat de què es tracti, el que realitzaran segons les instruccions d’EMAP i de conformitat amb aquesta política de privadesa i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi aquesta entitat;
  2. b) Tercers que no tinguin relació amb EMAP, si aquesta identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per a: (1) complir qualsevol llei, regulació, procediment legal o requeriment governamental amb força executiva aplicable; (2) fer complir els termes i condicions del producte i/o serveis adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions; (3) i/o detectar, prevenir o abordar d’altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics;

4.2.- EMAP no realitza transferències Internacionales de dades personals de conformitat amb l’establert per la LQPD ni pel Reglament General de Protecció de dades de la Unió Europea (en endavant, “RGPD”).

5.-  Drets en relació amb les seves dades personals:

En compliment de la LQPD, EMAP l’informa que, per exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió de les seves dades personals, reconeguts a la referida normativa, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i firmada a l’adreça de correu electrònic dpo_pa@vallnord.com, a la que haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o altre document nacional d’identitat.

D’altra banda, de conformitat amb l’RGPD, si vostè es troba en la Unió Europea, al marge dels anteriors drets, vostè també podrà exercir els següents drets:       

  • dret a la limitació del tractament, dret a la portabilitat dels dades, dret a oposar-se al tractament;
  • en aquells casos en que el tractament es basi en el seu consentiment, el seu dret a retirar el seu consentiment sense que això afecti a la licitud del tractament de dites dades basades en el consentiment previ a la seva retirada; i
  • dret a interposar una reclamació front una autoritat de control de l’àmbit de la Unió Europea en matèria de protecció de dades;

Vostè podrà exercir els anteriors drets enviant una comunicació escrita i firmada a l’adreça de correu electrònic dpo_pa@vallnord.com, a la que haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o altre document nacional d’identitat.

Així mateix, vostè pot obtenir informació addicional sobre els seus drets dirigint-se a una autoritat de control en matèria de protecció de dades.

6.- Seguretat:

EMAP li garanteix que el tractament que durà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte secret professional, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

7.- Canvis en la Política de Privadesa:

Aquesta Política de Privadesa està subjecta a modificacions periòdiques de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, per l’anterior, li recomanem que consulti la Política de Privadesa d’aquest lloc web de manera freqüent.

Darrera actualització el 10 d’agost del 2020.

 

+376 327 955
refugicomapedrosa@vallnord.com
AD400 La Massana, Andorra

Copyright © 2020 Vallnord - Pal Arinsal
Condicions generals - Política de Privadesa

CatalàEspañolFrançaisEnglishPortuguêsРусский